İş Bankası’ndan ekonomiye 331 milyar TL destek

Türkiye İş Bankası, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde aktif büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre %2,4 artırarak 370,9 milyar TL’ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki lider konumunu devam ettirdi.

İş Bankası’ndan ekonomiye 331 milyar TL destek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılın ilk çeyreğinde de, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı belirsizlikler ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler ülkemiz gündemini etkilemeye devam etti. İş Bankası böyle bir ortamda istikrarlı büyümesini sürdürdü” dedi.

Bankanın aktifinde %66,5 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2017 yılsonuna kıyasla %3 oranında artarak 246,5 milyar TL’ye ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise 84,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece, İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 331,3 milyar TL’ye ulaştı.

Kredi hacmini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde büyütme politikasını yılın ilk çeyreğinde de sürdüren İş Bankası’nda, sorunlu kredilerin toplam kredilerine oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %2,3 düzeyinde gerçekleşti.

Teknolojik atılımları, yaygın şube ağı ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle İş Bankası, mevduat hacmini 2017 yılsonuna göre %1,5 oranında artırarak 206,9 milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kaynak yapısını güçlendirmek ve fonlama maliyetini yönetmek amacıyla mevduat dışı fon kaynaklarını da etkili bir şekilde kullanmayı sürdürdü.

İş Bankası yılın ilk çeyreğinde, dijitalleşme çalışmalarında da önemli gelişmelere imza attı. Kesintisiz, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda,bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük dijital altyapı dönüşüm projesi olan, uluslararası alanda önemli bir ödüle de layık görülen ‘Atlas Veri Merkezi’ projesini hayata geçirdi. Banka bu dönemde ayrıca, müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek amacıyla dijital hizmet kanallarını teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde geliştirmeyi sürdürdü. Bu gelişmeler sonucunda, şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin tüm bankacılık işlemlerinden aldığı pay %85’e ulaştı.

Topladığı kaynakları en verimli şekilde kullanma stratejisiyle hareket eden İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performans ile 1,8 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü ise 2017 yılsonuna kıyasla %4,1 oranında artarak 44,8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaya devam eden bankanın sermaye yeterliliği rasyosu %16,5 düzeyinde gerçekleşti.

Adnan Bali, “İş Bankası ülkemize, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza katma değer sağlamak için, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinden taviz vermeden milli bankacılığa öncülük etmeye devam edecektir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER