Kredi kartı faizlerine yeni düzenleme

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kartı faizlerine yeni düzenleme


Bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan "referans oranın" hesaplama yöntemi değiştirildi. Tebliğe eklenen geçici bir madde ile şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

KREDİ KARTLARI REFERANS FAİZİ YÜZDE 1,25, KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ YÜZDE 1,80 

Buna göre; şubat ayında geçerli olmak üzere, bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1,80 olarak sabitlendi. Tebliğde şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1,25 oldu.

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu. Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor.

REFERANS FAİZİ NEYİ BELİRLİYOR?

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER