TÜİK, 2021 yılı faaliyet raporu yayımlandı

TÜİK, 2021 yılı için planladığı performans hedefinin yüzde 33’üne ulaşamazken yüzde 11’nde hedeflenen değere ulaştı, yüzde 45’inde ise hedeflenen değeri aştı. Yüzde 11’inde ise hedeflenen değere kısmen ulaştı. TÜİK, yüzde 33’lük hedeflerine neden ulaşamadığını şöyle açıkladı:

TÜİK, 2021 yılı faaliyet raporu yayımlandı


Açıkladığı enflasyon verileriyle tartışmaların odağına oturan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapılarını açmayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), faaliyet raporunda, yetişen personelin mali sorunlar nedeniyle kurumdan ayrılmasına dikkat çekti. Raporda, kurumun zayıf yönleri arasında, “Özel-kamu arasındaki mali ve sosyal haklardaki farklar nedeniyle yetişmiş personeli kaybetme riski. Personelin yetiştirildikten sonra çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılması” da sayıldı.

 Raporda göre;

“Kurumsal öncelikler ve yeniden yapılanma nedeniyle bazı çalışmaların yapılamaması, ileri tarihe ötelenmesi, bazı çalışmaların yeniden planlanması, kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen bazı çalışmaların koronavirüs salgını nedeniyle ötelenmesi, senenin ilk yarısında kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya devam edilmesi nedeniyle bazı çalışmaların zamanlamasında yaşanan aksaklıklardır.”

KALİTELİ VERİ HEDEFİNE KISMEN ULAŞTI

TÜİK, “uluslararası standartlarda kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunma”; “istatistik üretim sürecini iyileştirmek” gibi hedeflerini ‘kısmen’ gerçekleştirdi.

TÜİK’in raporunda kurumun zayıf yönleri şöyle sıralandı:

“Kurumun kamuoyunda tanınırlığının az olmasının hane halklarının anketlere katılımını zorlaştırması. Paydaşlara yönelik teknik destek hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması. İdari kayıtların uluslararası standart ve sınıflamalara uyumlu hale getirilmesinde teknik destek yetersizliği. Kurumsal hafızanın sürdürülebilirliği için yeterli sayıda yetiştirilmek üzere alınmış personelin bulunmaması.

“PERSONEL GÖREV TANIMLARININ EKSİK OLMASI”

Sektörel ve coğrafi düzeydeki istatistik çeşitliliğinin sınırlılığı. Personel görev tanımlarının eksik olması. Personel ödüllendirme mekanizmasının eksikliği. Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası organizasyonlara yeterince aktif katılım sağlanamaması.

“ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE FİNANSMAN YOK”

Üretim sürecinde idari kayıt kullanımı konusunda metaveri eksikliği. İdari kayıt kullanımıyla birlikte, vergi mükellefi birimlerin ekonomik sınıflaması konusunda yaşanan sorunlar. Uluslararası iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak kurumsal finansmanın bulunamaması. İletişim ve sunum teknikleri becerisi yüksek bir eğitici havuzunun olmaması.

“PERSONELİN NİTEL VE NİCEL EKSİKLİĞİ”

İdari veri sağlayıcılarda mevcut idari kayıtların uluslararası standart ve tanımlara uygun olmaması ve bu kayıtlar için yeterli kontrol mekanizmasının olmaması. Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin kapsamlı olarak üretilebilmesi için tüm verilere hâkim olan personelin nitel ve nicel yetersizliği.

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun aktif hale getirilmesinin sağlanamaması. CATI yöntemiyle yapılan görüşmelerde cevaplayıcı ile iletişimin telefonla sınırlı olması, telefon numaralarının hatalı olduğu durumlarda ulaşılamaması. Değişimi gerektiren çalışmaların kurumsal yayılımında karşılaşılan zorluklar.

“PERSONELİN YETİŞTİRİLDİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE KURUMDAN AYRILMASI”

Özel-kamu arasındaki mali ve sosyal haklardaki farklar nedeniyle yetişmiş personeli kaybetme riski. Personelin yetiştirildikten sonra çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılması. Uzman ve teknik personel sayısının ihtiyacı karşılamaması, (özellikle bazı gruplarda çalışan personelin yaş ortalamasının yüksekliği ve emeklilik imkanını kazanmış durumda olmalarından dolayı, çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübenin yeni personele aktarılması için yapılan personel taleplerinin yeteri kadar karşılanmaması).”

TÜFE VE ÜFE’YE İLİŞKİN 2022’DE YAPILMASI GEREKENLER AÇIKLANDI

Raporda TÜİK’in 2022 yılında yapması gerekenler arasında TÜFE ve ÜFE verilerine ilişkin öneriler de yer aldı. Bu öneriler şöyle açıklandı:

“Fiyat istatistiklerinde yayımlanan veri çeşitliliğinin artırılması, alternatif ve yeni veri derleme yöntem ve kaynaklarının araştırılarak mevcut iş akış süreçlerine entegre edilmesi kapsamında çalışmaların artırılması; fiyat istatistikleri alanında her ay yayımlanmakta olan TÜFE ve Yİ-ÜFE konularında alternatif veri derleme yöntemlerinin endeks hesaplamalarına entegre edilmesi konularında süregelen çalışmaların zaman içerisinde ihtiyaca göre personel ve teknik açıdan desteklenmesi.”

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 14:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER