Bahçeli'den elektrik açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM’de; partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'den elektrik açıklaması

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“BU TİP BİR VAHŞETE HİÇBİR ÜLKE KALKIŞMAMALIDIR: Dünya nefesini tutmuş, Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına, neden olacağı küresel alaboraya odaklanmıştır. Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Kafkaslara; alarm zilleri şiddetle çalmaktadır. Korkunç senaryolar havalarda uçuşmaktadır. Bu iki ülkenin sıcak bir çatışmaya girmesi büyük bir risk ve tehdittir. ABD Başkanı Biden’in, dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi Covid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin sınırlı bir alanda kalmayıp çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Bu tip bir vahşete, böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır. Muhatap devlet veya hükümet başkanlarının gün aşırı görüşmeleri, kurulan heyetlerin uzlaşma arayışları, liderlerin telefon diplomasileri, biri biterken diğeri başlayan resmi ziyaretler, Normandiya Dörtlüsü’nün müzakere girişimleri, sükunet tavsiyeleri, aklıselime davetler bugüne kadar beklenen yumuşamayı sağlayamamıştır.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAMALIDIR: Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini gecikmeksizin kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı ihtimam ve iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle ekonomik özgürlüğün yanında, ekonomik adalet, ekonomik ahlak, ekonomik güvenlik ve ekonomik eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp toplum ve millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. Stokçuların üzerine gidilmelidir. 12 Şubat 2022 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye Ekonomi Modeli, Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısında konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız alınan yeni kararları duyurmuştur. Buna göre, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e çekilmiştir. Dünden itibaren; etten peynire, çaydan kahveye, şekerden yemeklik yağlara, meyveden sebzeye, bakliyattan makarnaya, balıktan pirince varıncaya kadar temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Bu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığı olduğu malumlarınızdır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Beklenen ve yapılması kaçınılmaz olan sektör indirimleriyle temel gıdalardaki fiyat düşüşleri vatandaşlarımıza can suyu olacaktır. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır.

MAKUL SIZLANMALARA KULAK VERİLMELİ: Enflasyonla savaş milli seferberlik ruhunun refakatinde geniş bir katılımla icra ve idame edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Hiçbir şart altında vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmesine tahammül edemeyiz, buna seyirci kalamayız. Hayat pahalılığının yükü altında tek bir insanımızın yaşamasına göz yumamayız, böylesi bir haksızlığı kabul ve tasvip edemeyiz. Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine, ısınmalarına ve beslenmelerine ket vurmasına sessiz duramayız. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir. Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız. Milletimiz neyden şikâyet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ KARLARINI ARTIRABİLMEK İÇİN KESTİRME YOLLARA TEVESSÜL ETMEKTEDİR: Bazı hususların aydınlığa kavuşturulmasında geldiğimiz bu aşamada yarar görülmektedir. Elektriğin satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli, tedarik şirketlerdir. CHP yönetiminin konuyla ilgili iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir, kriz çıkarmaya yöneliktir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ve bu kurul tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Bu gerçeğin hilafına görevli ve yüklenici şirketlerin elektrik faturalarına zam yapması mümkün değildir. 21 adet dağıtım şirketinin başlıca görevleri arasında, dağıtım şebekesini işletmek, arıza bakım ve onarım işini yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, ihtiyaç olan şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek, sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeksizin elektrik dağıtım ve bağlantı hizmetlerini sunmaktır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince, işletme harcamalarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından o yıl içinde belirlenen harcama tutarının altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde de zarar etmektedir. Bundan dolayı, özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek ve işletme maliyetlerini azaltabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Mesela yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin zamanında yapılmaması, özellikle kırsal alanda oluşan elektrik arızalarına belirli bir arıza sayısına ulaşmadan veya arızanın üzerinden belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta’da yaşanan elektrik kesintilerinin asıl sebepleri burada aranmalıdır.

BU DENETİM YETKİSİ TEDAŞ’A TEKRAREN VERİLMELİDİR: 31 Mart 2021 tarihinde, dağıtım şirketlerinin mali konuları, satış ve satın alma işlemlerine ilişkin TEDAŞ’a ait olan denetim yetkisi kaldırılmış, EPDK’ya devredilmiştir. Bize göre bu denetim yetkisi TEDAŞ’a tekraren verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemelidir. Kanaatimizce elektrik dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir. Elektriğin hem üretimi, hem iletimi, hem de dağıtımı milli ve stratejik bir konudur. Bu itibarla elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama kararlılıkla, hukuk sınırları içinde, milli çıkarlara müzahir şekilde, vatandaşımızın refahı ve kesintisiz aydınlanma beklentisi gözetilerek takip edilmelidir. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak siyaset kurumunun ortak mükellefiyetidir. Ancak bu faturaların istismar edilmesi, yalan yanlış iddialarla insanlarımızın akıllarının bulandırılması sancılı bir siyaset aymazlığıdır.

ELEKTRİĞİ DERHAL KESİLMELİDİR: CHP Genel Başkanı’nın ‘fatura ödemeyeceğim’ sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanı’na öncelikle HDP’nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Kılıçdaroğlu’nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. CHP’nin iç kargaşaya oynadığı, devletle milleti karşı karşıya getirmek için sipariş projelere taşeronluk yaptığı artık inkar edilemez bir rezalet halidir. Elektriğe gelince fatura ödemekten köşe bucak kaçanların, İstanbul’da su faturalarının zamanında ödenmesini istemesi çelişkidir, tutarsızlıktır, siyasi tükenmişliktir. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecek, Haziran 2023 yılında da demokratik hesap sorulacaktır. Elbette Kılıçdaroğlu’nun karanlıkta kalması arzu etmeyeceğimiz bir durumdur. Biz onu düşünerek geçen hafta bir kampanya başlatmıştık. 81 il teşkilatımıza çağrı yaparak Kılıçdaroğlu’na birer kandil göndermelerinin bizzat talimatını vermiştim. Allah var ya, Kılıçdaroğlu onca kandili ne yapacak, nereye koyacak, nasıl muhafaza edecek doğrusunu isterseniz merak içindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu yak kandili, tak külahı, bak keyfine. Nasıl olsa tuzun kuru, rahatın yerinde, işlerin tıkırında. Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin, bilmelisin ki, layık olduğun cevabı da hemen alırsın.

BUNLARIN İŞİ GÜCÜ MASA ETRAFINDA ÖMÜR TÜKETMEKTİR: Ne CHP ne de diğer zillet paydaşlarının milli meselelerde, Türkiye’yi ilgilendiren bölgesel ve küresel sorunlar hakkında tek kelime ettiklerine şahit olan yoktur, şimdiye kadar da olmamıştır. Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir. Bir meczup, bir akıl ve izan yoksunu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, ‘illegal ve suikastçı örgüt’ diye karalamaya çalışır, zillet ittifakından bırakınız sadra şifa bir tepkiyi, aksine destek gelir, takdir ve tebrik mesajları paylaşılır. Ar damarı çatlak olunca dikiş tutmazmış her yama. Terör saldırıları olur, al bayrağa sarılı şehit naaşları omuzlarda taşınıp vatan topraklarına emanet edilir, zillet ittifakınca faili belirsiz, öznesi gizli taziye açıklamaları yayımlanır. Hayata ve hadiselere karşı etkili hiçbir yorum yapamazlar, herhangi bir görüş ileri süremezler, fikirle temellenmiş bir siyaset önermesi getiremezler. Türkiye ekonomisinin dış kaynaklı çalkantılarını ağızlarından düşürmezler, buyurun sizin teklifiniz nedir diye sorulduğunda üç maymunu oynarlar. Adeta mezarlıktan geçerken korkularından ıslık çalarlar. Dış politikada çıtları çıkmaz, esamileri okunmaz. Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de mütecaviz tutumunu genişletirken, gayri askeri statüdeki adaları ihlal üstüne ihlal ederken, bir CHP’linin veya her herhangi bir ittifak ortağının milli bir duruşla itiraz ettiği görülmemiştir. Dünya savaşından bahsedilirken, birisi de çıkıp Türkiye lehine bir değerlendirme yapamamıştır. Zillet ittifakı akşam yatıyor Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel’de altı sandalyeli bir masanın çevresinde altı artı bir formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçme amacından başka hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte altı, gerçekte yedi partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, bir restorasyon çabası, revizyonist bir mantığın çıpasıdır.

YENİ VE DİŞE DOKUNUR HİÇBİR ŞEY YOKTUR: Ahlatlıbel’de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Zillet ittifakı şunu aklından çıkarmasın, erteye kalan sona kalır, sona kalan dona kalır. Bunlara ne söylesek yararsız ve sonuçsuzdur; çünkü kimine sivrisinek saz, kimine de davul zurna azdır. Bir koyundan iki post da çıkmayacaktır. Henüz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e nasıl geçeceklerinin planlamasını dahi yapamamışlar, bunu da ortak açıklamada itiraf etmişlerdir. Üstelik geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışacaklarına da vurgu yapmışlardır. Bugüne kadar birbirinize ziyaretler yapıyordunuz. Her hafta zillet günleri düzenliyordunuz. Hiç mi dersinize çalışmadınız? Hiç mi hazırlık yapmadınız? Mezkûr açıklamada çok daha vahim savrulmalar vardır ve altı parti bölücülüğün elebaşı HDP’nin dayatmalarını metnin için kurnazca serpiştirerek benimsediklerini ispat etmişlerdir. Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Bu nasıl bir gayri milliliktir? Ey zillet ittifakı, bu kadar mı yabancılaştınız? Bu kadar mı yozlaştınız? Bu kadar mı başkalaştınız? Bahsedilen bu normlar nelerden ibarettir? Açıklasınlar da öğrenelim. Avrupa Konseyi’nin terörist Demirtaş ile Sorosçu Osman Kavala hakkındaki melanet görüşlerine bağlı kalacaklar mı? Türkiye aleyhtarı hasmane tutumuna destek olacaklar mı? Bu soruların cevaplanması maşeri vicdana göre hayat memat konusudur. Cumhur İttifakı için genel geçer bir norm vardır, o da Türk milletinin hakimiyet ve hükümranlık normlarıdır. Bizim için tek geçerli norm Türkiye normudur.

28 ŞUBAT’A GÜN VERMESİ TESADÜFİ DEĞİLDİR: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili mutabakat metnini de 28 Şubat 2022 tarihinde açıklayacaklarmış. Vesayete beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden zillet ittifakının, 28 Şubat’a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş, zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş, çökmüştür. Yuvarlak masa toplantısından bir gün sonra, HDP’nin bir eşbaşkanı, İzmir’de yaptığı konuşmasında, ‘yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacaktır. Biz öyle kolay lokma değiliz’ özleriyle potansiyel ortaklarını uyarmıştır. Bu uyarı beklendiği üzere alttan alınmış, olağan karşılanmıştır. Onlar 28 Şubat 2022’ye hazırlansınlar, biz 29 Ekim 2023’e hazırlık yapacağız.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER