Seçim kanunu değişikliği Resmi Gazete'de

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Seçim kanunu değişikliği Resmi Gazete'de

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve 31 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen “Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmî Gazete’de yayınlandı. 


Söz konusu Kanun ile seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.

İttifakın aldığı oy toplamının ülke barajını geçmesi durumunda, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımının, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılması düzenlendi. 

Kanun’da “veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması” ibaresi maddesinin çıkarılmasıyla seçime katılma yeterliliği elde eden partinin; tüzüğünde belirtilen süreler içinde birinci ve ikinci fıkrada belirlenen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış durumunda seçime katılma yeterliliğini kaybetmesi sağlandı. 

Kanuna göre; seçilme katılma yeterliliğini elde eden partiler, Siyasi Partiler Kanununda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde belirlenen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini de kaybedecek.

İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki ‘başbakan' ibareleri çıkarılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022, 09:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER