Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Ümit ediniz, korkmayın, tükenmez...
Nereden,nasıl beslenir bilmem ama;eğer, güneş tükenmez enerjisiyle,hakkında ulaştığımız kıt bilgilerle,aklımızın soğuk labirentlerinde zayıflıyorsa ve ona rağmen bizi ısıtmak,ışıtmak yoluyla canlı, cansız tüm yer yüzünü kendine...
İki ihtilalin analizi
24 Temmuz 1908 İttihat Terakki ihtilali, yalnızca, sıradan siyasal-politik bir olay gibi anlaşılmaya zorlansa ve ona indirgenerek yorumlansa da; kendisinden yaklaşık  119 yıl  10 gün önce başlamış olan,  14 Temmuz 1789 Fransız...