Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Çalınmış insanlık
Kalemin işi yazmaktı...Söz bildirmek,göz görmek,idrak ise, düşünüp anlamaktı... Kalemin yazmayışı,sözün sükutu,gözün fersizliği,idrakin dumura uğraması;bu günkü şikayetler evreninin sonsuzluğunu yarattı. İnsan ve toplum içmediği,tatmadığı...
Ortak günahlar
Suç ittifaklarının,günah ortaklıklarının  her türlü inanç,düşünce ve kan bağının üzerinde olduğu,ilkesiz,ahlaksız  bir eylem bütünü olduğunu bidünya bilmekte... Suçun nesnel dünyası ile,günah ilişkisi,günahın önce ...
Yalan
Eski zamanlarda; sözün gümüş,sükutun ise altın, addedildiği yarı münzevi ,yarı menkıbelerle bezeli ,toplumsal rekabetin ise gelişmediği, içine kapalı bir mahut dünya vardı. YALAN;söylenebilecek hakikatın ve gerçeğin celladı olarak bilinmesine...
Kazan ile kapak
Politikacı erbabının, adımıza  hizmette bulunmak için görev talep etmeleri ve yetkilendirmesi  sonrasında, yanılıp yazılıp, ne var ne yok? diye ne zaman  içimizden geçirsek; adamlar sanki  kalbimizi okuyor olmalı ki(ödediğimiz...
Sarı Gömlekliler
Dünyanın yeni bir şeylere ne kadar aç olduğunu bir kez daha anladık artık.  Dünyayı iki kutup arasında sıkıştıran, soğuk savaş dönemlerinin akıl dışı ve ilkel dayatmaları 1960 lı yılların üniversiteli kuşağının karşı...
Kolay olmadı
80. Yıl olmuş... Bu zaman aralığı; ebediyete akan  zamanın  içinde bir faninin kayıp bir gidişi, ve o güzel yüzü yitirmişliğin  özlemi değil yalnızca... Kendi zamanlarına damgasını vuran bir altın kuşağın; yoksulluğun...
Hırsın bedeli
Servet, zenginlik edinme ve edilme şekli, çok eski çağlardan beri gündelik hayatta  insanların dikkatini ve merakını celbetmiştir.. Hem bireysel,hep toplumsal tatminde,yükselme,kıymetlenme ve statü artırıcı özelliği, onu insan tarafından ...
Cehalet ve ahlaksızlık
Tarih boyunca ,ahlaksızlık + cehalet toplumların ve ferdin, en ölümcül baş belası ‘'ikiz'' olagelmiştir.. Hangisi, diğerinden daha az tehlikeli, daha az zararlı sorusu bir hükme henüz bağlanamadı Teker teker, ele alındığında...
Korku
Onlar için birer gövde et mesabesinde idiniz her zaman.. Tek kıymetli yanınız; dün başka birşey iken, bu gün,''demokrasi için hokus-pokus''u,için vereceğiniz reylerin, teslim alınıcaya kadar olan kısmına ait ettiğiniz...
Dünde kalanlar
Peşpeşe gelen büyük hadiselerin, toplumsal hayat ve hatıratımızdaki yeri, kuşaklar boyudur o günün tazeliği ve sıcaklığı ile korunup ve anılıyor hala... Dünün büyük kayıpları olan; Kafkaslarda,Balkanlarda yitirdiklerimiz,onca can ve...