Sema Tan Omurtak
Sema Tan Omurtak
Denemeye değer
Her dönemin kendine özgü sosyokültürel kodları olduğu bir gerçek. Örneğin çocukluğu sokaklarda oyun oynayarak geçen nesil iyi bilir, herhangi bir yiyeceği sokakta herkese göstere göstere yiyemezdik. Bunu yapmaya kalkanı en önce annesi uyarırdı;...