Acil servislerde yoğunluk azalacak

"Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Acil servislerde yoğunluk azalacak

Tebliğe göre, acil servislerde hasta yoğunluğunun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması için "triyaj" işlemi, acil servisin hemen girişinde yapılacak. Buna göre acil serviste müdahalede bulunulması gerekenler, yeşil alan 1'deki poliklinik odalarında muayene edilecek.

Branş muayenesi olması gerekenler de acil servis dışında bu birime yakın bir yerde kurulan yeşil alan 2'de, mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniklerinde tedaviye alınacak.

Acil servislerde yeni dönem başladı

Kırmızı alan hastaları ise triyaj ve kayda dahil edilmeden doğrudan bu alana alınacak. Triyaj sonrası sarı alan hastaları bu alana ve ilgili tabibe gönderilecek.

Acil servislerde uzun yatış ve klinik hasta takibinin önüne geçilmesi amacıyla da düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, acil gözlem ve takip için 8 saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 saatten uzun acil serviste yatan hasta olduğunda, otomasyon programında "elektif hasta" yatışı için engel bulunacak.

Cerrahi yoğun bakımda yer olmaması durumunda, acil cerrahi operasyon kararı verilen hastaların bekletilmeden ameliyata alınabilmesi için bu hastaların işlem sonrası yatırılabileceği "ameliyat sonrası yoğun bakım"lar kurulacak.

Tam teşekküllü klinikler geliyor

Düzenleme ile acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler de yapılacak.

Bu kapsamda, acil servis bünyesinde veya yakınında, acil vakaların normal hasta odası ve yatağında yatırıldığı ve kısa süreli gözlem altında tutulduğu, tedavilerinin yapıldığı ya da ilgili kliniğe çıkıncaya kadar doktor ve hemşire bakımının yakından yapıldığı, en fazla 20 yataklı tam teşekküllü klinikler kurulacak.

Tebliğ ile ayrıca konsültasyon hizmetinin gecikmesi nedeniyle acil servislerde yatış süresinin uzamasının engellenmesi için düzenlemeye gidildi. Buna göre konsültasyonlar en fazla 30 dakika içinde yapılacak ve "konsültan tabip nöbet listeleri" düzenlenecek.

Acil servislerde hasta yoğunluğunun artması durumunda sıralı nöbet listesinde bulunan tabipler, bu birimlerde hizmete dahil edilecek ve hastane imkanları acil serviste kullanılacak.

"Kamera görüntüleri 2 ay süre ile saklanacak"

Tebliğ ile belirlenen kriterlere göre bazı hastaneler, "Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis" olarak tanımlanacak ve bu hastanelerin hizmetleri yakından takip edilecek.

Sağlık tesislerinde çalışan personel, görev esnasında işin tanımına ve Bakanlık tarafından belirlenen çalışma elbiseleri mevzuatına uygun giyinecek ve tanıtım kartı kullanacak.

Mahremiyet gözetilerek konulan kamera görüntüleri, 2 ay süre ile saklanacak ve bunlar ses kayıtlarını da içerecek.

Acil servis standartlarının oluşturulması ile acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve bu tebliğ hükümlerine uygun etkili yürütülmesinden müdürlükler, ilgili sağlık tesislerinin baştabipleri, acil servisten sorumlu baştabip yardımcıları ve acil servis sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olacak.

Acil servisler, tebliğ hükümlerine iş ve işlemler yönünden hemen, fiziksel mekan revizyonları açısından ise 2 ay içerisinde uyum sağlayacak.

Öte yandan tebliğ ile acil servislerde bulundurulması gereken alan, birim, yatak, personel için de asgari standartlar belirlendi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER