PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı şartları neler?


PTT personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

PTT personel alımı ilanlarının kurumun resmî internet sitesi üzerinden henüz yayımlanmamasına rağmen PTT personel alımı yapılacağı bilgisi gündemde yer aldı. Adaylar, PTT personel alımı başvuru için aratmalar yaptı. PTT personel alımı başvuru ile ilgili detaylar merak edildi.


Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü PTT personel alımı yapacağı iddia edildi. PTT bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar, kurumun alım şartlarını ve hangi kadrolara alım yaptığını merak etti. PTT'nin normal şartlarda düzenlenen yazılı sınav ve ardından yapılan mülakatlarla personel alımı yapacağı konuşuluyor. Başvuru yapmak isteyenler, PTT personel alımı başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Peki, PTT personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

PTT personel alımı başvuru ne zaman yapılacak?
PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. 


Ads by Kiosked
PTT iş başvurusu nasıl yapılır?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle:

''PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.''

PTT personel alımı başvuru şartları neler?
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

''a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.


Ads by Kiosked
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.''

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022, 14:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER