Yiyecek içecek sektörüne ciro kaybı desteği

Covid-19 salgını sürecinde faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere sağlanacak "ciro kaybı desteği"ne ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yiyecek içecek sektörüne ciro kaybı desteği


 Buna göre, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 ve üzerinde gelir kaybına uğrayanlar destekten yararlanacak. Destek 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu destek programından, 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

2 BİN LİRADAN AZ VE 40 BİN LİRADAN FAZLA OLMAYACAK

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

HİBE DESTEĞİNDEN VERİLEN DESTEK CİRO KAYBI DESTEĞİNDEN MAHSUP EDİLECEK 

Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3 bin lira tutar, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURU SÜRESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet'ten (www.turkiye.gov.tr) başvuruda bulunacak.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 12:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER