2022 KYK burs başvurusu ne zaman?

2022 KYK burs başvurusu ne zaman?

Üniversiteye yerleşmek için YKS'ye giren adaylar, yurt ve burs başvuruları tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KYK yurt ve burs başvuru dönemine ilişkin detaylar


 
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Üniversite hayali ile YKS'ye giren adaylar, yurt ve burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KYK yurt ve burs başvuru dönemine ilişkin detaylar:

YKS tercih sonuçları, 15 Ağustos Pazartesi tarihinde açıklandı. Sonuçlarını öğrenen üniversite adayları, “KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?” şeklinde aratma yapmaya başladı. Geçen yıllarda başvurular, ağustos ayının son haftası ve eylül ayının ilk haftası olarak yapıldı. KYK yurt ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvuruları tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öğrencilerin KYK yurt ve burs başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı sitesinde duyurulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt ve burs başvuruları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı.

KYK yurt başvuru şartları neler?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

t24

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 13:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER