81 il valiliğine boğuma genelgesi

İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı

81 il valiliğine boğuma genelgesi

Bakanlık gönderdiği genelge ile valiliklerden sosyal donatı alanları yeterli görülen ve can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet ve benzeri yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar yüzme alanı olarak belirlenmesini ve kamuoyuna duyurulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelgede, 2022 yılında yaşanan 476 suda boğulma olayında 244 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin aktarıldığı genelgeye göre; sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet ve benzeri yüzülebilir yerler, her yıl mart ayının sonuna kadar yüzme alanı olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bu alanların dışında kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi alanlarda suya girilmesine müsaade edilmeyecek. Bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak. Yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırları, yüzer donanımlarla işaretlenecek ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhalar bulundurulacak. Bu alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri ve benzeri herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.

 
Çeken akıntı yerleri ikaz dubalarıyla işaretlenecek
Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılacak ve bu bölgeler ikaz dubalarıyla işaretlenecek. Boğulma olaylarının yaşandığı deniz, göl, gölet, akarsu, su kanalı ve benzeri alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak. Bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak. İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla otobüs durakları, otogarlar, sahil şeritleri ve plaj gibi yerlere ilan panolarına uyarıcı afişler asılacak. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri ilgili kurumlarca ya da işletmeci tarafından alınacak. Sahil kesiminde devriye, denetim faaliyeti icra eden kolluk ve belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecek. Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilk yardım kurallarını anlatan broşürler, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacak. Yüzme alanlarındaki yoğunluğa, risk durumuna göre ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan belgeli cankurtaran görevlendirilecek.

İlk yardım kabini oluşturulacak
Denize yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında ilk yardım kabini, odası oluşturulacak ve gerekli personel, malzeme desteği sağlanacak. Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacak. Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmeyecek.

Denetimler artırılacak
İl ve ilçelerde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından sık ve düzenli denetimler gerçekleştirilecek. Bölgesel turizm sezonları süresince özellikle kontrolsüz sahillerde ve çevresinde, yoğun saatler arasında denetimler artırılacak. Sahillerde bulunan plaj işletmelerinin cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç, gereçlerini bulundurmalarını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılacak. Cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığı, belirli aralıklarla denetlenecek. Özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında, plajlarda denetimler artırılacak. Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneği, çalışma saatleri ve flamalarının anlamları asılacak. Cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılacak. Cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu, anons sisteminden duyurulacak.

Bİlgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek
Okullarda çeken akıntı, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Turizm merkezleri başta olmak üzere yoğun olarak denize girilen yerlerde 'Boyunuzu Geçebilir', 'Çeken Akıntı', 'Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir', 'Yüzme Bilmeden Denize Girmek Tehlikelidir', 'Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır' gibi uyarıcı ibareler içeren broşürler dağıtılacak. İl ve ilçelerde paydaş kurum, kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları, programları düzenlenecek. İsteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek.

t24

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER