Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yatırım Programı Hazırlıkları' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan  Yatırım Programı Hazırlıkları' Genelgesi

 Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede, “Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır” denildi

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Genelgede, makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek amacıyla 2019-2023 döneminde 11. Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRARI KORUMAK TEMEL ÖNCELİKLERİMİZDİR: Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere, kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak, temel önceliklerimizdir.

İKTİSADİ VE SOSYAL ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK: Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı, temel ilkemiz olacaktır. Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir.

NİTELİKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLECEK: Kamu yatırım, öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir.

KAMU İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARI, HAZIRLIKLARDA DİKKATE ALINACAKTIR: 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI'NA YENİ PROJE ALINMAYACAKTIR: Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır.

EKONOMİDE KATMA DEĞER ARTIŞINA DOĞRUDAN HİZMET ETMEYEN PROJELER TEKLİF EDİLMEYECEKTİR: Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir. Bütün kuruluşların, 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile ‘2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu’na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermelerini rica ederim.”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 15:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER