İBB, reklam panoları için ihaleye çıktı

İBB,  reklam panoları için ihaleye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Beylikdüzü-Söğütlüçeşme (Kadıköy) metrobüs hattı duraklarındaki 845 adet reklam panosundaki raket tipi reklam uygulamaları için ihale yapacak. İşletme süresi 3 yıl olacak reklam uygulamaları için muhammen bedel 30 milyon TL olacak.

İBB’nin Beylikdüzü-Söğütlüçeşme (Kadıköy) metrobüs hattı duraklarındaki reklam panolarında raket tipi reklam uygulamaları için yapacağı ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlanda, ihaleye çıkılacak 845 adet raket tipi reklam uygulamaları için şartlar şöyle yer aldı:

YABANCI, TÜZEL YA DA GERÇEK KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

İhaleye katılmak isteyen yabancı isteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi gerekecek. İhaleye katılmak isteyenin gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ile başvurabilecek. İhaleye katılmak isteyenin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge alması gerekecek. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin ayrı ayrı belge temin etmeleri gerekecek.

BELİRLENEN İŞ KOLLARINDA EN AZ 4 ALANDA FALLİTTE BULUNMA ŞARTI 

İhaleye katılmak isteyenlerde, belirlenen iş kollarından en az 4 alanda ve en az 3 yıl faaliyet göstermesi şartı aranacak. Söz konusu iş kolları ise şöyle:

- Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,

- İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,

- Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

- Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)

- Medya hizmetleri,

- Reklam tanıtım hizmetleri,

- Prodüksiyon hizmetleri

- Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri

İHALEYE KATILACAK FİRMANIN SERMAYESİNİN EN AZ 12 MİLYON TL OLMASI ŞARTI BULUNUYOR

İhaleye girme koşullarından biri de en az 12 milyon lira sermayeye sahip olma şartı olacak. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekiyor. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde toplam 50 milyon TL tutarında ciro yaptığına dair yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge de sunacak. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterli olacak.

İhaleye katılacaklar son 3 yıl içerisinde istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20 milyon TL tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgesi sunacak.

TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ VERİLECEK

İhaleye katılmak isteyen istekliler, tekliflerini belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonu'na ibraz edecek. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekiyor. İhaleye katılmak isteyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 14 Ekim 2022 saat 14.00’e kadar yeterlik müracaatını tamamlaması gerekiyor. 

İHALEYE KATILMAYA HAK KAZANAMAYANLARIN TEKLİF ZARFLARI AÇILMADAN KENDİLERİNE İADE EDİLECEK

İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonu’nca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 19 Ekim 2022 saat: 11:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

TELGRAF VEYA FAKS’LA YAPILACAK MÜRACAATLAR KABUL EDİLMEYECEK

Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 19 Ekim 2022 saat 10.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları teminat müzekkeresi ile teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 14:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER