İzmir'den Sağlık Bakanlığı'na tepki

İzmir'den  Sağlık Bakanlığı'na tepki

Sağlık Bakanlığı'nın muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerde yaptığı tedavi ve ameliyatlara sınırlama getiren yeni yönetmeliğine İzmir'den tepki geldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Bu düzenlemelerin iyi niyet ürünü olmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehaneleri yeni hedef olarak belirlediğini değerlendiriyoruz. Hiçbir akıl süzgecinden geçirilmeden yayınlanan düzenlemenin hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı açıktır" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, odanın Alsancak'taki hizmet binasında bugün basın toplantısı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim 2022'de yayınladığı Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis, Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'ndeki değişikliklere tepki gösterdi.

"PARA CEZALARI KESİLEBİLECEK"

Muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerdeki tedavi ve ameliyat uygulamalarına sınırlama getirildiğini vurgulayan Kaynak şunları söyledi:

"Yeni düzenleme ile muayenehane hekimlerinin muayenesine başvuran hastaların teşhis-tedavisini özel hastane ve tıp merkezinde yapabilmesi, özel hastane veya tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapması, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması koşuluna bağlanmıştır. Özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde ruhsatında faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabileceği, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacağı kuralı getirilmiştir. Bu kurala aykırı hareket eden muayenehane hekimlerine, özel hastanelere, tıp merkezlerine para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirilmiştir. Bu düzenlemelerin iyi niyet ürünü olmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehaneleri yeni hedef olarak belirlediğini değerlendiriyoruz. Muayenehane hekimlerinin hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapmalarının engellenmesi, özellikle cerrahi branştaki hekimlerin muayenehanelerini kapatması demektir.

"HEKİMLER KAMU VE ÖZELDE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR"

Sağlık Bakanlığı'nı eleştiren Süleyman Kaynak şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu başka bir açmazı göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, uyguladığı politikalarla hekimlerin kamu kurumlarından ayrılmasına neden olmuştur. Özel sağlık kuruluşlarındaki çalışma koşulları, hekimlerin ağır koşullarda çalışmaya zorlamaktadır. Her ortamda zor durumda bırakılan hekimler için muayenehaneler tek çalışma seçeneği olarak yer almaktadır. Muayenehanelerin işlevsiz bırakılmaya çalışılmasının arkasındaki tek amaç, hekimleri kamuda ve özelde, yöneticilerin inisiyatifinde, istenilen koşullarda çalışmaya zorlamaktır. Bu düzenlemelerin başka bir amacı yoktur. Hukuk kuralları, bir ihtiyacı karşılamak için düzenlenir. Hiçbir akıl süzgecinden geçirilmeden yayınlanan ve bilimsel temellere oturmayan bu düzenlemenin hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı açıktır."

"İZMİR'DE BOŞ KADROSU OLAN ÖZEL HASTANE NEREDEYSE YOK"

Doktor Kaynak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan muayenehanede yapılabilecek işlemleri liste ile sınırlamaya çalışan bakanlık, bir taraftan da muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinin olanaklarından yararlanmasını engellemektedir. Muayenehane hekiminin, özel hastanenin boş kadrosu olması halinde yıllık sözleşme yaparak özel hastanenin olanaklarından yararlandırılmasının uygulamada karşılığı yoktur. İzmir’de, boş kadrosu olan özel hastane neredeyse yoktur. Boş kadrosu olmayan hastanelerin kadro sayısının yüzde 15 oranındaki hekim ile sözleşme yapması halinde, sözleşme yapılacak muayenehane hekimi sayısı, bir elin parmağını geçemeyecektir. Bu düzenlemeler, birçok yönüyle hukuka aykırılıklar taşımaktadır. Düzenleme, hekimlerin çalışma ve mesleğini serbest icra etme hakkını; hastaların hekim seçme hakkını, hastaların sağlık hizmetine erişim hakkını, hastaların mahremiyet hakkını zedelemekte, kısıtlamalar getirmekte, bu hakların kullanımını zorlaştırarak veya engelleyerek hakkın özüne zarar vermektedir."

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 16:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER