Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira para cezası

Rekabet Kurumu, NadirKitap'a, “hâkim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira para cezası

kapsamında değerlendirme yapıldığını belirttiği duyuruda, 17 Aralık 2020’den bu yana devam eden soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

ŞİRKETE 346 BİN 765 LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Rekabet Kurulu'nun 7 Nisan'da yaptığı dosyanın müzakeresi sonucunda, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’nin, satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com’a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye verilen cezayı resmi internet sitesinde de duyurdu. Oybirliğiyle alınan kararlar karşısında firmanın Ankara İdare Mahkemelerinde itiraz hakkı bulunuyor.

"HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI" NEDİR?

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un hâkim durumu kötüye kullanılmasına ilişkin 6. madde şöyle:

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

- Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

- Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

- Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi

- Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

- Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması."

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 15:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER