Öğretmenlik meslek kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ile 59 milletvekilinin imza attığı 12 maddelik “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Öğretmenlik meslek kanunu  teklifi TBMM'ye sunuldu


Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmesi ve dereceye göre ek gösterge uygulanması öngörüldü. Öğretmenlere “3600 ek gösterge” verilmesinin de önü açıldı.


Kanun teklifinin gerekçesinde, “Öğretmenlerin, devlet memurlarına ilişkin genel kurallar bütün içinde sorunların çözümü ve buna bağlı olarak da statülerinin iyileştirilmesinin mümkün olamayacağı görülmüş, sorunun çözüm çerçevesinin öğretmenlere münhasır ortak kurallar ve önlemler bürün gerektirdiği sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin statüleri, kendilerine verilen grev ve yetkiler ile bu görevlerin karşılığı olan haklar bağlamında şekillenmektedir. Bu düzenlemeyle; eğitim öğretim hizmetlerinin, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda etkin ve verimli olarak hayata geçirilmesinin yanında bu himmetleri yerine getiren öğretmenlerin is doyumuna ulaşması hedeflenmiştir… Mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin kurulması ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE ÜÇ KARİYER BASAMAĞI

Kanun teklifinin ilk maddesinde kanunun amacı, “eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevi öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemeleri”; ikinci maddesinde kanunun kapsamı “eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenler” olarak düzenlendi.

Kanun teklifinin üçüncü maddesinde ise meslek tanımı ve öğretmenlik kariyer basamakları belirlendi.

Öğretmenlik için “Eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerin üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” tanımı yapıldı. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Dördüncü maddede, öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon, öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak niteliklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilmesi ve öğretmenlerin, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilmesi ibaresi yer aldı.

ATAMA İÇİN 657 VE GÜVENLİK VE ARŞİV TARAMASI KANUNU’NUN ŞARTLARI 

Kanun teklifine göre; aday öğretmenliğe atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun şartlarına ek olarak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na uygun olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırma ve Milli Eğitim Bakanlığı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Adaylık süreci bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilmeyecek. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar, öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlerden; atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süreci içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanların veya başarısız olanların görevine son verilecek.

Görevine son verilenler, üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak. Görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657’ye göre memurlukta adaylığa kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanacak.

EN AZ ON YIL HİZMETİ OLANLAR UZMAN ÖĞRETMEN UNVANINA BAŞVURABİLECEK

Aday öğretmenlik dahil en az on yıl hizmeti bulunanlardan; mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan, mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİKTE EN AZ ON YIL HİZMETİ OLANLAR BAŞÖĞRETMEN UNVANINA BAŞVURABİLECEK

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden, mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar, başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası düzenlenecek.

DERECEYE GÖRE EK GÖSTERGE

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. 1. derecede olanlara 3600, 2. derecede olanlara 3300 3. derecede olanlara 2200, 4. derecede olanlara 1600, 5. derecede olanlara 1300, 6. derecede olanlara 1150, 7. derecede olanlara 950, 8. derecede olanlara 850 ek gösterge uygulanacak.

Öğretmenlere “3600 ek gösterge” uygulamasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 16:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER