Sağlık Bakanlığı, 3,5 milyon çocuk felci aşısı satın alacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 3 milyon 500 bin adet çocuk felci (Polio) aşısı satın alacak.

Sağlık Bakanlığı, 3,5 milyon çocuk felci aşısı satın alacak


Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı” için ihaleye çıkacak. 15 Ağustos 2022 tarihinde son bulacak ihaleye başvuru detayları şu şekilde:

“T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı ‘3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı’ Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satına lma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

Teklifler, 15.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satın alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.”

ÇOCUK FELCİ (POLİOMYELİT) HASTALIĞI NEDİR?

Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuk felci hastalığına bir virüs neden olmaktadır.

İnsanlarda görülür, ancak primatlar adı verilen büyük maymunlarda da salgınlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Hastalık, sindirim sistemi yoluyla bulaşmakta, hafif ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ense ve sırtta sertliğe neden olmaktadır. Tipik olarak felç görülür, hastalar ayağa kalkmakta ve yürümede güçlük çeker.

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır. Çocuk felcinin iki farklı aşısı mevcuttur. Biri ağızdan iki damla şeklinde yapılan Oral Polio Aşısı (OPA=Canlı Aşı), diğeri koldan kas içerisine yapılan İnaktif Polio Aşısı (İPA=Ölü Aşı)’dır. Ağızdan iki damla halinde yapılan aşı virüsün sindirim sisteminde bağırsaklardan kana karışarak hastalık yapmasını önler, koldan yapılan aşı ise kanda virüse karşı koruyucu maddelerin oluşmasını sağlayarak, iki yönlü ve çok güçlü bir korunma sağlar. Bu çift yönlü koruma uygulaması aynı zamanda, kişilerin birbirlerine virüsü bulaştırmasını da engelleyerek tamamen etkisiz hale gelmesini yok olmasını sağlamaktadır. 

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 13:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER