Spor kulüplerine defter zorunluluğu

Spor kulüplerine defter zorunluluğu

Spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen sonuçları açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde defter tutacak. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

HER TÜRLÜ GELİR VE GİDERLER KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARINDA RAPORLANACAK

Yönetmelik uyarınca, kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

KARAR VE ÜYE KAYIT DEFTERLERİ 10 YIL SAKLANACAK

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler, kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.

DEFTER VEYA BELGELERİN ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Spor kulüpleri tarafından tutulan defter veya belgelerin kaybolması, çalınması, okunamayacak duruma gelmesi veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet nedeniyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması durumunda spor kulübü yöneticisi, zıyaın öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde zayi belgesi almak için spor kulübü merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuracak ve neticesinden il müdürlüğünü yazılı şekilde bilgilendirecek.

SPOR KULÜBÜ ADINA YAPILAN TAHSİL 15 İŞ GÜNÜNDE KULÜBÜN HESABINA YATIRILACAK

Spor kulübü adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri parayı 15 iş günü içerisinde spor kulübünün banka hesabına yatıracak. Ancak tahsil edilen paranın 213 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması zorunlu ödeme tutarını geçmesi halinde bu paranın en geç 2 iş günü içinde spor kulübünün banka hesabına yatırılması zorunlu oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 15:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER