Türkiye'nin nüfusu 84 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)"Dünya Nüfus Günü" çerçevesinde genç, kadın, erkek ve yeni doğanlara dair verileri yayınladı.

Türkiye'nin nüfusu 84 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfus büyüklüğü ile 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye, çocuk ve genç nüfus ile doğurganlık hızı bakımından dünya ortalamasının altında, yaşlı nüfusta ise dünya ortalamasının hemen üzerinde yer aldı.

  TÜİK'ten yapılan açıklamada, bu yıl kasım ayında dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı tahminine de yer verildi.

Dünya Nüfus Günü’nün 2022 yılı temasının "fırsatlardan yararlanmak, herkes için haklar ve seçenekler sağlamak" olduğu belirtilen TÜİK açıklamasında şu verilere yer verildi:

“UNDP TARAFINDAN 11 TEMMUZ DÜNYA NÜFUS GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLDİ: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan ‘11 Temmuz 1987’ tarihi ‘Dünya Nüfus Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

KASIM 2022’DE DÜNYA NÜFUSUNUN 8 MİLYARA ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLDİ: Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyara ve 2011 yılında 7 milyara ulaştı. Bu yıl, Kasım 2022 tarihinde dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı tahmin edildi. UNFPA, ideal bir dünyada haklar ve seçeneklerle güçlendirilmiş daha sağlıklı toplumlar için 8 milyar insanın, 8 milyar fırsat anlamına geleceğine vurgu yaptı.

ÜLKELER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP: Nüfusa değil, insanlara odaklı çalışmalar yapılmasının önemi belirtilmektedir. Çözümün, az ya da çok insan değil, tüm insanlar için (kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, mülteciler, göçmenler vb. dahil) fırsatlara daha fazla ve eşit erişimden geçtiği belirtilmektedir. Demografik dayanıklılığı sağlamanın en iyi yolunun, bireylerin üreme hakları ve seçimleri de dahil olmak üzere insan haklarını desteklemekten geçtiği ve giderek birbirine bağlanan bir dünyada demografik olarak çeşitlilik gösteren ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığı ifade edilmektedir.

TÜRKİYE, NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE SIRALAMADA 195 ÜLKE ARASINDA 18. SIRADA YER ALDI: Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile Amerika izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,3'ünü oluşturdu. Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE NİJER OLDU: Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,4 ile Nijer oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,8 ile Mali ve yüzde 53,2 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 14,9 ile Singapur oldu. Bu ülkeyi yüzde 15,0 ile Japonya ve Kore Cumhuriyeti, yüzde 15,7 ile İtalya izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 30,0 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ: BM dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa ve yüzde 21,0 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,7 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz ve yüzde 16,5 ile Yunanistan oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ OLDU: BM dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 22,6 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,1 ile Afganistan ve yüzde 21,5 ile Nepal izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,3 ile Letonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,0 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, yüzde 9,1 ile Slovenya ve Estonya izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 15,4 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın yüzde 15,3 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ: BM dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,4 ile İrlanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkeler ise sırasıyla yüzde 8,3 ile Letonya, yüzde 9,0 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, yüzde 9,1 ile Slovenya ve Estonya oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE JAPONYA: BM dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 28,7 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 23,6 ile İtalya ve yüzde 23,1 ile Portekiz izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Katar ve yüzde 2,0 ile Uganda izledi. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında yüzde 9,6 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,7 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde, AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE 6,51 ÇOCUK İLE NİJER OLDU: BM dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,51 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 5,66 çocuk ile Somali ve 5,46 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mali izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,08 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,22 çocuk ile Bosna Hersek ve 1,24 çocuk ile Singapur izledi. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2021 yılında 2,42 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,70 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu AB ülkesi 1,85 çocuk ile Fransa oldu

ERKEKLER İÇİN DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE İSVİÇRE OLDU: BM dünya nüfus tahminlerine göre 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 yıl, erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 75,6 yıl olduğu görüldü. Ülkelerin 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 82,4 yıl ile İsviçre oldu. Bu ülkeyi 82,2 yıl ile İzlanda ve 82,1 yıl ile Avustralya ve Singapur izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 52,2 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 52,5 yıl ile Lesotho ve 53,7 yıl ile Çad izledi. Türkiye'nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

KADINLAR İÇİN DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE JAPONYA OLDU: Ülkelerin 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 88,1 yıl ile Japonya oldu. Bu ülkeyi 86,7 yıl ile İspanya ve 86,4 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 56,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 56,7 yıl ile Çad ve 56,8 yıl ile Nijerya ve Sierra Leone izledi. Türkiye'nin kadınlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü." 

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 15:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER