Site aidat ödemeleri Meclis gündeminde

Yeni yılla birlikte elektriğe, doğal gaza ve asgari ücrete gelen zamlar; site aidatlarının yüzde 40 ile yüzde 50 arasında artmasına yol açtı. Artan aidatlar site sakinleri ile yönetimlerini karşı karşıya getirdi. Soruna çözüm arayan Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) konuyu TBMM’ye taşıdı.

Site aidat ödemeleri Meclis gündeminde

Yasal düzenleme isteyen TEYFED, sitelerin personel dahil diğer giderleri için uygulanan yüzde 18’lik KDV diliminin yüzde 1’e indirilmesini, site yönetiminin profesyonel kişilere bırakılmasını ve denetimine ilişkin de yeni mekanizmalar kurulmasını talep etti.

Çok sayıda apartman ve dairenin bir arada bulunduğu sitelerde 2 bin 500 -3 bin liralara kadar çıkan aidat fiyatları, ekonomik sorunların giderek arttığı dönemde, site sakinleri ile yönetimlerini karşı karşıya getiriyor.

Yeni yılla birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen zamlar ve asgari ücrette yapılan artışın site aidatlarının da artmasına yol açtığını belirten TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, bu konuda hem yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu hem de vatandaşların dikkat etmesi gereken unsurlar bulunduğunu söyledi.

Yahya Sağır, geçen hafta TBMM'ye giderek AKP ve MHP milletvekillerini ziyaret ettiklerini, bu konudaki sıkıntılarını ve çözüm önerilerini aktardıklarını söyledi. Sorunun çözümü için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savunan TEYFED Başkanı, buna ilişkin hazırladıkları bir dilekçeyi de milletvekillerine sunduklarını bildirdi.

TEYFED'in dilekçesinde, talepler şöyle sıralandı:

“KDV ORANI YÜZDE 1’E İNMELİ: Apartman ve site yönetimlerine uygulanan KDV oranında da değişiklik gerekmektedir. Şöyle ki; çok sayıda dairenin bulunduğu sitelerde site yönetimi profesyonel firmalara devredilmekte, bu firmalar da yaptıkları hizmetler karşılığında yüzde 18 KDV tutarı içeren fatura kesmektedir. Yüzde 18 gibi ağır bir KDV oranı, kat maliklerinin veya kiracıların daha yüksek aidat ödemelerine sebep olmaktadır. KDV’nin yansıtılabilir bir vergi olması da nazara alınarak, profesyonel yönetim şirketleri tarafından verilen hizmetteki KDV oranının yüzde 1 gibi bir seviyeye çekilmesi gerekmektedir. 

KANUN YENİDEN DÜZENLENMELİ: Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik’te yönetim planlarının, gerek ana gayrimenkulün yönetiminde gerek 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlendiği şekilde önemi yadsınamaz düzeydedir. Uygulamada ise özensiz ve ana gayrimenkulün ihtiyaçlarını karşılayamayacak şekilde, hatta ilgili yönetmelikler dikkate alınmadan oluşturulduğu ve tapu müdürlüklerine teslim edildiğini görmekteyiz. Tapu müdürlüklerince yönetim planı kaydının yapılmadan daha özenli bir şekilde araştırılması ve kayıt safhasında birtakım kıstasların ilgili yönetmeliğe eklenmesinin uygulamadaki aksaklıkları önleyebileceği kanaatindeyiz.

SİCİLİ TEMİZ KİŞİLER YÖNETİMDE YER ALMALI: Sitelerde profesyonel yönetimlerle çalışma zorunlu olmalıdır.  Yönetimin atanmasının yanında yönetim olarak seçilme şartlarının da belirli olması gerekir. Ellerinde bulunduracakları para yüksek olacağından görev alacakların adli sicilleri temiz olması şartı aranacak düzenleme yapılmalıdır. Yöneticilerin tespitini sağlayacak, herkese açık, ticaret sicili, marka ve patent sicili veyahut avukatlar için tutulan baro levhası gibi bir sicil tutulmalıdır. Yine, uygulamada son derece sorunlu olarak tutulan defterlere ilişkin olarak, defter kayıtlarının her halükârda ana gayrimenkule ait olduğu ve elektronik ortamda tutulmasının da mümkün olduğuna ilişkin bir hüküm eklenmelidir.”

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, aidatların hesaplanması ve vatandaşların da fahiş aidatlara karşı dikkatli olması gereken konularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“AİDAT ADI ALTINDA TOPLANILAN TUTARLAR KANUN GEREĞİNCE GİDER AVANS PAYIDIR: Yeni yılın girmesiyle beraber toplu yaşam alanlarında yani sitelerde genel kurulların yapılması gerekmektedir. Aslında aidat adı altında toplanılan tutarlar kat mülkiyeti kanunu gereğince aidat değil gider avans payıdır. Yani bir sitenin personel giderleri bakım onarım giderleri, saf malzeme giderleri buna bağlı olarak yine personelin tazminat giderleri için toplanılan bedellerin paylaşımıdır.

AİDAT KAT MALİKLERİNE İŞLETMENİN GİDERLERİNİN BÖLÜŞTÜRÜLMESİYLE HESAPLANIR: Aidata neden yüzde 40-50-60 oranında zamlandı? Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Aidat kat maliklerine işletmenin giderlerinin bölüştürülmesiyle hesaplanır.  Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam geldi. Bu da sitelerde çalışan personelin maaşlarına zam yapılması anlamına geliyor. Ayrıca elektriğe yüzde 127, doğal gaza yüzde 25 ve sarf malzemelere zam geldi. Bunların hepsi kat maliklerini yani bir sitedeki bir ana gayrimenkuldeki yapının, sürdürülebilirliği adına toplanması gereken bedeldir.

KAT MALİKLERİ GENEL KURULLARA KATILMALI: Bu giderleri paylaştırırken kat maliklerinin öncelikle genel kurullara katılması gerekiyor. Genel kurullara katıldıklarında işletme bütçesinin ne oranda hesaplandığını sorgulamalı.

AİDATA GELEN ZAM BUGÜN KEYFE GİDER GELEN BİR ZAM DEĞİLDİR: Şöyle örnek, verebilirim. Ana gayrimenkul için yani site için hazırlanan ve site yapımında tapuya şerh edilen yönetim planındaki paylaşım durumuna göre mi paylaştırılıyor? Bir kere buna dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında aidata toparladığımızda aidata gelen zam bugün keyfe gider gelen bir zam değildir. Asgari ücrete gelen zamlardan diğer enflasyon oranında gelen zamlardan dolayı yansıtılan bedeldir.

TBMM’YE ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK: Yine kat maliklerinin hizmeti yürütecek olan firmaysa eğer firmaya dikkat etmesi gerekiyor. Yine yönetim kuruluysa eğer, yönetim kurumunun ne şekilde paylaşım ve tutarları topladığına dikkat edilmeli. Biz de bununla ilgili Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu ve Profesyonel Yöneticileri Derneği olarak Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine yaşanılan sıkıntıların bir nebze de önlenebilmesi adına komisyonlarımız tarafından hazırlanan yasa tasarısı, kanun teklifi ve önerilerimizi sunduk. Bunun takibini yapmaktayız. Buradaki umarım en kısa zamanda sonuç çıkar.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 16:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER