Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Yaban
İnsan için yabanlık, kendini başka iklimlere göre tarif etme isteği ve o iklimin örttüğü maddi ve manevi coğrafyaya ayak basmasıyla birlikte başlar... Bozkırlı için belki deniz ve nehir kıyılarında hayat sürme isteği,arzusu hayal olabilir...Ekvatorda...
Ümit ediniz, korkmayın, tükenmez...
Nereden,nasıl beslenir bilmem ama;eğer, güneş tükenmez enerjisiyle,hakkında ulaştığımız kıt bilgilerle,aklımızın soğuk labirentlerinde zayıflıyorsa ve ona rağmen bizi ısıtmak,ışıtmak yoluyla canlı, cansız tüm yer yüzünü kendine...
İki ihtilalin analizi
24 Temmuz 1908 İttihat Terakki ihtilali, yalnızca, sıradan siyasal-politik bir olay gibi anlaşılmaya zorlansa ve ona indirgenerek yorumlansa da; kendisinden yaklaşık  119 yıl  10 gün önce başlamış olan,  14 Temmuz 1789 Fransız...