Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Cehalet ve ahlaksızlık
Tarih boyunca ,ahlaksızlık + cehalet toplumların ve ferdin, en ölümcül baş belası ‘'ikiz'' olagelmiştir.. Hangisi, diğerinden daha az tehlikeli, daha az zararlı sorusu bir hükme henüz bağlanamadı Teker teker, ele alındığında...
Korku
Onlar için birer gövde et mesabesinde idiniz her zaman.. Tek kıymetli yanınız; dün başka birşey iken, bu gün,''demokrasi için hokus-pokus''u,için vereceğiniz reylerin, teslim alınıcaya kadar olan kısmına ait ettiğiniz...
Dünde kalanlar
Peşpeşe gelen büyük hadiselerin, toplumsal hayat ve hatıratımızdaki yeri, kuşaklar boyudur o günün tazeliği ve sıcaklığı ile korunup ve anılıyor hala... Dünün büyük kayıpları olan; Kafkaslarda,Balkanlarda yitirdiklerimiz,onca can ve...
Sosyal zararlılar
Toplumlar da, bireyler gibi kaptığı gerek mikrobik, gerekse genetik hastalıkları kendi bünyesinde yaşar ve yaşatır.. Onu tedavi etmeye ,ortadan kaldırmaya(antikor) çalışanların yolu her zaman güçlü bir direnişle, karşı koyuşla kesilir...
Yenilik arayışı ve karşı...
İnsanların çoğunluğukla;  değişimi ve yenilikleri amaçlayan düşünce, fikir ve eylem aleyhindeki  duruşu ve karşı  koyma refleksi  ile mevzilenişi , kendi tarihinin farklı, fakat garip  bir öznesi olagelmiştir. Her...
Yeni işgal modeli
Tarih boyunca kuşatmalar ve işgaller; belli stratejilerin uygulanabilirliği , kullanılan teori ve pratiğin test edilebilirliği  sonucu, alınan eylem kararıyla mümkün olmuştur... İçeride ve dışarıda yürütülen  bu uygulamalar, gizli...
Bir avuç vicdan
İnsanı; vicdanı,varlığı,daha da ötesi  yarına aktardığı soyuyla ; modern bir çağa uzanan  birikim ve tecrübe dolu mazisini,   yetim bir çocuğun, o masum boynu büküklüğüne benzetirim  hep. Kime karşı,nasıl ve...
Haydin..!
Zaman elimizden çalındı biliyormusunuz,hani , hayatın,o yaşamak için bize ayırdığı armağan..? Onu çalmak için hırsız ve katil doğanların,eğitilinlerin varlığını geç fark ettik...İkazlar ve uyarıları da  aslında.. Bu dikkatsizlik...
Canavar yılı
Devasa bir büyüme ihtirasının, gittikçe küçülen yetersizliği,küçük ürperişlerin  ve daha küçük hissedişlerin o diplerde yatan kifayetsizliği ... Bir megolamanın  dramatik öyküsü; başlama,iniş ve çıkışlarında ki dönülmezlik...
Sessiz güç
Toplumlar, tarihsel süreç içerisinde, kaderlerini  belirleyen ve büyük değişimlere yol açacak toplumsal  kararlara onay verirler. Her ne kadar o günü kotarmak ve ihtiyaç öncelikleri belirleyici olsa da,gelecek kuşakları hesaba katma...