Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Sosyal Gordion
Tarih boyu toplumsal hayatta yönetme erkini elini tutanlarla, aynı etkili alan içinde kendine yer bulan sosyal gurupların değişim ve yenilik karşıtı olması beklenen bir durumdu..   Geçen yüzyıllar içerisinde insiyatif kullanma hakkını...
Görmek
Tarih boyu geleceği görüp, işlerin yolunda olup olmadığına dair bir öngörü neden bizden çıkmadı? Halbuki, dikkatle yakın planda izlendiğinde görülecek olan şeyin bütün zamanlarda bir dünya dolusu insanın nereye,ne şekilde evrildiğine...
19 Mayıs nedir?
1519 dan 1919 a gelinceye kadar 400 sene var...  Aslında neden 1519, bu da nereden çıktı? diye sorulabilir . 1519; ilk Anadolu Türk tarihinde Celali isyanlarının başladığı zaman dilimi ve onun  içerisinde geçen tarihsel ve toplumsal ...
Kızmayın bana
Ben Nil'im, Tuna,Fırat,Dicle gibiyim;akmak zorundayım,sizin gibi doğduğum yer değil vatanım,yurtsuz,bir göçebeyim... Her susuz toprak benim;çünkü, bana vurgun bana sevdalı... Ben seni sevdim diye suçlama beni,zira çoğunuz gibi, bencilim...
1 Mayıs ve düşündürdükleri
Hayatı,dünyayı ve geleceği inşaa için her ne var oldu ve olacaksa, bilin ki; onun altında emek,alın teri,kas gücü,enerjinin yanı sıra bütün boyutlarıyla düşüncenin ürettiği teoriler ve  uygulanmış  pratiklerin bütünlüğü...
Bize olanların adı ne?
Her gün yeni bir yerimiz ağrıyarak,bir eksiğimizi,yanlışımızı daha fark ederek uyanıyoruz güne... Bunca yara,irin ve sızımız olduğunu bilmiyorduk,her gün gece yatağa sarhoş giriyorduk çünkü... Bedenimizde açılan yaralar göz göz gittikçe...
Adımız insan
Siyasetçilerin toplum ve ferd ilişkileri nasıl olmalı,nerede durmalı,yahut durdurulmalı..? Siyaset, insan topluluklarının yönetiminde insan tarafından bulunmuş değerli ve kan pahası tecübelerle elde edilmiş bir değişmez,tartışmasız prensiptir....
Hesaplaşma
Dinler; hiç kuşkusuz idrakimize sunulmuş semavi menşeli olgulardır.Onun içinde yer alan ritüeller, tembihler,yasaklar,haramlar,helaller bütünüdür.Bize elçilerce (peygamber) sunulan,insan yönümüze,iç alemimizi aydınlatmak üzere edinilen ...
Derdimiz
Canımız kadar aziz bir dünya ve ondan daha kıymetli bir canımız var; onun elbisesi,nişanı ,şanı olan birde şerefimiz var... Ayrı ayrı yurtlara,dillere,dinlere bölünmüş irili ufaklı olarak kıtalarda yaşayan uluslarız;ulusları oluşturan,aileler...
Cemre ve bahar
Toplumun bağrından çıkması beklenenlerin gelişi geciktikçe; ekilmemiş çorak tarlalar gibi yabani otlar,adı bilinmedik bitkilerin sardığı sürgüler çıktı ortaya... Türk toplumu, iletişim çağının ortasından geriye doğru sıçrayarak,cumhuriyet...