Nurettin Beyaz
Nurettin Beyaz
Bize olanların adı ne?
Her gün yeni bir yerimiz ağrıyarak,bir eksiğimizi,yanlışımızı daha fark ederek uyanıyoruz güne... Bunca yara,irin ve sızımız olduğunu bilmiyorduk,her gün gece yatağa sarhoş giriyorduk çünkü... Bedenimizde açılan yaralar göz göz gittikçe...
Adımız insan
Siyasetçilerin toplum ve ferd ilişkileri nasıl olmalı,nerede durmalı,yahut durdurulmalı..? Siyaset, insan topluluklarının yönetiminde insan tarafından bulunmuş değerli ve kan pahası tecübelerle elde edilmiş bir değişmez,tartışmasız prensiptir....
Hesaplaşma
Dinler; hiç kuşkusuz idrakimize sunulmuş semavi menşeli olgulardır.Onun içinde yer alan ritüeller, tembihler,yasaklar,haramlar,helaller bütünüdür.Bize elçilerce (peygamber) sunulan,insan yönümüze,iç alemimizi aydınlatmak üzere edinilen ...
Derdimiz
Canımız kadar aziz bir dünya ve ondan daha kıymetli bir canımız var; onun elbisesi,nişanı ,şanı olan birde şerefimiz var... Ayrı ayrı yurtlara,dillere,dinlere bölünmüş irili ufaklı olarak kıtalarda yaşayan uluslarız;ulusları oluşturan,aileler...
Cemre ve bahar
Toplumun bağrından çıkması beklenenlerin gelişi geciktikçe; ekilmemiş çorak tarlalar gibi yabani otlar,adı bilinmedik bitkilerin sardığı sürgüler çıktı ortaya... Türk toplumu, iletişim çağının ortasından geriye doğru sıçrayarak,cumhuriyet...
Çalınmış insanlık
Kalemin işi yazmaktı...Söz bildirmek,göz görmek,idrak ise, düşünüp anlamaktı... Kalemin yazmayışı,sözün sükutu,gözün fersizliği,idrakin dumura uğraması;bu günkü şikayetler evreninin sonsuzluğunu yarattı. İnsan ve toplum içmediği,tatmadığı...
Ortak günahlar
Suç ittifaklarının,günah ortaklıklarının  her türlü inanç,düşünce ve kan bağının üzerinde olduğu,ilkesiz,ahlaksız  bir eylem bütünü olduğunu bidünya bilmekte... Suçun nesnel dünyası ile,günah ilişkisi,günahın önce ...
Yalan
Eski zamanlarda; sözün gümüş,sükutun ise altın, addedildiği yarı münzevi ,yarı menkıbelerle bezeli ,toplumsal rekabetin ise gelişmediği, içine kapalı bir mahut dünya vardı. YALAN;söylenebilecek hakikatın ve gerçeğin celladı olarak bilinmesine...
Kazan ile kapak
Politikacı erbabının, adımıza  hizmette bulunmak için görev talep etmeleri ve yetkilendirmesi  sonrasında, yanılıp yazılıp, ne var ne yok? diye ne zaman  içimizden geçirsek; adamlar sanki  kalbimizi okuyor olmalı ki(ödediğimiz...
Sarı Gömlekliler
Dünyanın yeni bir şeylere ne kadar aç olduğunu bir kez daha anladık artık.  Dünyayı iki kutup arasında sıkıştıran, soğuk savaş dönemlerinin akıl dışı ve ilkel dayatmaları 1960 lı yılların üniversiteli kuşağının karşı...