YouTuber'lara vergi düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

YouTuber'lara vergi düzenlemesi


Kamuoyunda "YouTuber" olarak bilinen sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerin elde ettikleri kazançlar, 880 bin lirayı aşmadığı sürece gelir vergisinden istisna olacak. İçerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerin, bu gelirlerinin 880 bin lirayı aşıp aşmadığına bakılmaksızın defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluğu bulunmayacak.

Buna göre; sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulamasında süreç netleşti. Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformu, mobil uygulama, mobil uygulama geliştiricisi, sosyal ağ sağlayıcısı, sosyal içerik üreticisi, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan tebliğin içeriği şöyle:

İSTİSNADAN FAYDALANABİLMEK İÇİN TÜRKİYE’DE KURULU BANKADA HESAP AÇMALI

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna olacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi zorunlu olacak.

YÜZDE 15 GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULANACAK

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacak. 

Mükelleflerin söz konusu faaliyetler dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak. Başka gelirler nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verilecek olursa bu kapsamdaki gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.

880 bin lira tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmayacak.

Söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelir 2022'de 880 bin lirayı aşanlar ile gelirlerinin tamamını bankalara açacakları hesaplar üzerinden yapmayanlar, gelir vergisi istinasından yararlanamayacak.

İSTİSNAİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULANACAK

Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. 

İSTİSNA KAPSAMINDAN ÇIKAN MÜKELLEF DEFTER TASDİK ETTİRECEK

İstisna kapsamından çıkan mükelleflerin, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacak. Mükelleflerin, bu tarihten itibaren yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 16:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER